Emilən Dikiş

 • Monosyn® – Orta müddətli emilən,
  glikonatdan hazırlanmış monofilar və qatlama olunmamış dikiş
 • Monomax® – Əlavə uzun müddətli emilən,
  poli-4-hidroksibutiratdan hazırlanmış monofilar və qatlama olunmamış dikiş
 • Novosyn® QUICK – Sürətli emilən örgülü və qatlama olunmuş dikiş,
  poliglaktin 910’dan hazırlanmış
 • MonoPlus® – Uzun müddətli emilən,
  polidioxanondan hazırlanmış monofilar və qatlama olunmamış dikiş
 • Novosyn® – Orta müddətli emilən örgülü və qatlama olunmuş dikiş,
  poliglaktin 910’dan hazırlanmış
 • Safil® – Orta müddətli emilən örgülü və qatlama olunmuş dikiş,
  poliglikolik asiddən hazırlanmış

Emilənməyən Dikiş

 • Optilene® – Emilənməyən monofilar dikiş,
  polipropilendən və polietilendən hazırlanmış
 • Dafilon® – Emilənməyən monofilar və qatlama olunmamış dikiş,
  poliamiddən hazırlanmış
 • Dagrofil® – Emilənməyən örgülü və qatlama olunmamış dikiş,
  polyester liflərindən hazırlanmış
 • Steelex® – Emilənməyən monofilar, örülü və qatlama olunmuş, qatlama olunmamış dikiş,
  nəvbat çelikdən hazırlanmış
 • PremiCron® – Emilənməyən örgülü və qatlama olunmuş dikiş,
  polyester liflərindən hazırlanmış
 • SSupramid® – Emilənməyən monofilar,
  psödomonofilar və qatlama olunmamış dikiş,
  poliamiddən hazırlanmış
 • Silkam® – Emilənməyən örgülü və qatlama olunmuş dikiş,
  təbii ipdən hazırlanmış

Xüsusi Dikiş Növləri

 • Episio-Set – Epiziotomiyalar üçün
 • Securex – İntrakutan dikiş üçün
 • Tendo-Loop – Tsuge tərəfindən zədələnmiş tendonların təmiri üçün
 • Ear Set – Qulaq rekonstruksiyası üçün
 • Tendofil – Lengemann tərəfindən zədələnmiş tendonların təmiri üçün
 • Surgical Loop – Orqanların geriyə çəkilməsi üçün
 • Electrode Set – Aritmiaların nəzarəti və müalicəsi üçün
 • Sternum Set – Sternum bağlanması üçün
 • Ventrofil – Gərginlik azaldılması üçün
 • Patella Set – Patella qırılmaları üçün
 • Cervix Set – Servikal kompetensin müalicəsi üçün
 • Dermaset – Tam qalınq deri transplant dikişi üçün
 • Parenchyma Set – Parenximal orqanlar üçün